Kategorie

Newsletter

Provozovatel internetového obchodu Daneta prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla,  e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Provozovatel prohlašuje, že osobní a citlivé údaje jsou shromaždovány pouze z obchodních a logistických důvodů.

Při nakládání s osobními a citlivými údaji se Daneta zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní a citlivé údaje kupujícího prodávajícímu, Daneta se zavazuje, že tyto údaje předá až po předchozím odsouhlasení daným kupujícím. Bez tohoto souhlasu není možné jakékoliv údaje osobního charakteru předávat.

Kupující využíváním služeb eshop.daneta.cz dává souhlas ke shromaždování osobních a citlivých údajů. Při registraci jsou požadovány základní údaje kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních a citlivých údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na erika.jarkovska@daneta.cz.

Přístup registrovaným kupujícím do internetového obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný kupující. Proto žádáme kupující, aby ve vlastním zájmu nenechávali toto heslo volně přístupné třetím osobám, neboť tak bude zabráněno zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla kupujícím, nenese provozovatel internetového obchodu žádnou odpovědnost.