Kategorie

Newsletter

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • V hotovosti v chráněné dílně Daneta či v obchodě prodávajícího na adrese Pospíšilova třída 787, Hradec Králové, 500 03.
  • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
  • Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-6148540297/0100, vedený u společnosti KB a.s.. (dále jen „účet prodávajícího“).

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Ceník balného a poštovného:

Platba a odběrPoštovné a balné
Hotově v provozovně prodávajícího   zdarma
Hotově na dobírku – PPL110,- Kč
Převodem na účet – PPL80,- Kč

 

Pozn.: Nevyhovují-li Vám naše platební a dodací podmínky, kontaktujte nás. Zaslání zboží o vyšší hmotnosti nebo hodnotě než je uvedeno v ceníku bude se zákazníkem řešeno taktéž individuálně formou cenové nabídky.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které zákazník vyplňuje při objednávce zboží, ukládáme pouze za účelem odbavení objednávky.  Objednávky uchováváme po dobu dvou let, z důvodu možnosti uplatnění reklamace v záruční lhůtě. Tyto údaje nikomu neposkytujeme a nevyužíváme je k žádným dalším účelům. V relevantních případech je možné se na provozovatele obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na provozovatele obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem provozovatele je Mgr. Václav Maněna, Ph.D., e-mail: poverenec.gdpr@daneta.cz.