Logo
Eshop - Zákaznická linka

Zákaznická linka pondělí - pátek  7 - 15 

Otevírací doba prodejny  pondělí - pátek  7 - 15

Zákaznická podpora
Sledujte nás na sociálních sítích
facebook_logoinstagram_logo
Prodejna v Hradci Králové
DanetaObchůdek v areálu SPŠ stavební, Pospíšilova 787

Náhradní plnění

Většině zaměstnavatelů ukládá zákon o zaměstnanosti zaměstnávat ve své společnosti zaměstnance se zdravotním postižením. Ne v každé firmě je to ale samozřejmě možné. Jedním z možných řešení je pak odběr zboží a služeb od chráněných dílen formou tzv. Náhradního plnění.

Jak zákon funguje v praxi:

Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od 1. 1. 2005 stanovuje, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením.

Pro správné určení celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Možnosti plnění zákona

1. Odvodem do státního rozpočtu

V případě, že firma nezaměstnává dostatečný počet zdravotně postižených zaměstnanců, je povinna provádět odvod do státního rozpočtu. Výše odvodu za každou osobu, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku.

2. Přímé zaměstnávání povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením (tedy alespoň 4 %).

3. Odběrem výrobků nebo služeb od firem zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením.

Jde o poslední možnost, která je pro mnoho firem nejvýhodnější. Do plnění povinného podílu lze totiž započítat odebírání produktů a/nebo služeb a jejich zaplacení ve sledovaném roce. Celková částka bez DPH za odebrané produkty a/nebo služby se poté vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. Výsledné číslo pak představuje počet osob s postižením, které nemusejí být zaměstnány fyzicky - tzv. náhradní plnění.
Zaujalo Vás toto řešení? Kontaktujte nás!

Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.). Výsledné číslo pak představuje počet osob s postižením, které nemusejí být zaměstnány fyzicky - tzv. náhradní plnění.

5 výhod náhradního plnění

  • Splníte zákonem daný povinný podíl 4% při zaměstnávání OZP.
  • Získáte užitečné výrobky a reklamní výrobky.
  • Ušetříte na odvodu do státního rozpočtu.
  • A tím optimalizujete náklady Vaší společnosti.
  • Předejdete udělení a vymáhání milionové sankce za neplnění povinného podílu.

Dokumenty

Zákon o zaměstnávání OZP – osob se zdravotním postižením

http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z435_2004_2dd64fde3d98b7f26527b6c9e1888ba6788_max_170x130
Kontakt

Telefon: 725 405 451
E-mail: dilna@daneta.cz

Prodejna daneta

Pospíšilova třída 787
50003 Hradec Králové

Otevřeno
pondělí - pátek 
7 - 15 hod

Mapa

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.

© Všechna práva vyhrazena. www.eshop.daneta.cz Vytvořila firma IT Partner