Logo
Eshop - Zákaznická linka

Zákaznická linka pondělí - pátek  7 - 15 

Otevírací doba prodejny  pondělí - pátek  7 - 15

Zákaznická podpora
Sledujte nás na sociálních sítích
facebook_logoinstagram_logo
Prodejna v Hradci Králové
DanetaObchůdek v areálu SPŠ stavební, Pospíšilova 787

Reklamační řád

Na veškeré prodávané zboží je poskytována záruka o délce 24 měsíců. Během této záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 dnů po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními.

Záruční doba počíná běžet od převzetí zásilky kupujícím.

1. Všeobecná ustanovení

Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou zejména zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodu nebo přímo v dílně či prodejně, což kupující musí potvrdit předložením vyplněného dokladu o koupi.

2. Práva a povinnosti prodávajícího v reklamačním řízení

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.
 2. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.
 3. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na jeho výměnu.
 4. Vada, která vznikla neodborným zacházením (praním, žehlením,  apod.) dle § 623 občanského zákoníku nemůže být uznána.
 5. Právo na uplatnění vady zboží musí být uplatněno přímo na dílně, prodejně nebo na emailové adrese: dilna@daneta.cz
 6. Odpovědnost prodávajícího se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.
 7. Neoznámené zásilky nebudou přijaty!

3. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu v reklamačním řízení

 1. Reklamace zboží musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů od doručení zboží prodávajícímu.
 2. V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve stanovené lhůtě (bod 3., odst.1) má kupující právo na nový výrobek nebo vrácení celé kupní smlouvy.
 3. Při oprávněné reklamaci hradí výlohy na zaslání zboží zpět ke kupujícímu prodávající.
 4. Náklady dle § 53 odst. 4g občanského zákoníku si nese sám kupující.
 5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedených v pramenech tohoto reklamačního řádu.
 6. Kupující je povinen informovat prodávajícího na email, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že výrobek odesílá.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího.
 2. Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 6. 2013.
dd64fde3d98b7f26527b6c9e1888ba6788_max_170x130
Kontakt

Telefon: 725 405 451
E-mail: dilna@daneta.cz

Prodejna daneta

Areál SPŠS
Pospíšilova třída 787
50003 Hradec Králové

Otevřeno
pondělí - pátek 
7 - 15 hod

Mapa

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.

© Všechna práva vyhrazena. www.eshop.daneta.cz Vytvořila firma IT Partner