Logo
Eshop - Zákaznická linka

Zákaznická linka pondělí - pátek  7 - 15 

Otevírací doba prodejny  pondělí - pátek  7 - 15

Zákaznická podpora
Sledujte nás na sociálních sítích
facebook_logoinstagram_logo
Prodejna v Hradci Králové
DanetaObchůdek v areálu SPŠ stavební, Pospíšilova 787

Osobní údaje

Provozovatel internetového obchodu Daneta prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel. čísla,  e-mailovou adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Provozovatel prohlašuje, že osobní a citlivé údaje jsou shromaždovány pouze z obchodních a logistických důvodů.

Při nakládání s osobními a citlivými údaji se Daneta zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní a citlivé údaje kupujícího prodávajícímu, Daneta se zavazuje, že tyto údaje předá až po předchozím odsouhlasení daným kupujícím. Bez tohoto souhlasu není možné jakékoliv údaje osobního charakteru předávat.

Kupující využíváním služeb eshop.daneta.cz dává souhlas ke shromaždování osobních a citlivých údajů. Při registraci jsou požadovány základní údaje kupujícího, které se dále doplňují při provedení objednávky. Kupující má právo zažádat o vymazání osobních a citlivých údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na erika.jarkovska@daneta.cz.

Přístup registrovaným kupujícím do internetového obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný kupující. Proto žádáme kupující, aby ve vlastním zájmu nenechávali toto heslo volně přístupné třetím osobám, neboť tak bude zabráněno zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla kupujícím, nenese provozovatel internetového obchodu žádnou odpovědnost.

Osobní údaje, které zákazník vyplňuje při objednávce zboží, ukládáme pouze za účelem odbavení objednávky. Objednávky uchováváme po dobu dvou let, z důvodu možnosti uplatnění reklamace v záruční lhůtě. Tyto údaje nikomu neposkytujeme a nevyužíváme je k žádným dalším účelům. V relevantních případech je možné se na provozovatele obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na provozovatele obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Jmenovaným pověřencem provozovatele je Mgr. Václav Maněna, Ph.D., e-mail: poverenec.gdpr@daneta.cz. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové, IČ: 48 15 74 57, DIČ: CZ 48 15 74 57

dd64fde3d98b7f26527b6c9e1888ba6788_max_170x130
Kontakt

Telefon: 725 405 451
E-mail: dilna@daneta.cz

Prodejna daneta

Areál SPŠS
Pospíšilova třída 787
50003 Hradec Králové

Otevřeno
pondělí - pátek 
7 - 15 hod

Mapa

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován.

© Všechna práva vyhrazena. www.eshop.daneta.cz Vytvořila firma IT Partner